Investiční stříbro


Vlastnosti stříbra jsou tak jedinečné, že ho prakticky nelze nahradit jiným kovem.  Jeho využití je velmi široké. 

Příkladem používání je elektronický a fotografický průmysl.  Další obory jsou lékařství, farmacie, solární průmysl, biotechnologie a mnohé další moderní obory.

Celosvětová poptávka po stříbře je cca. 28.000 tun za rok.  Oproti tomu nabídka stříbra, která je na trhu k dispozici je pouze 21.000 tun. 

Víte, že do stříbra investují finanční giganti jako George Soros, Warren BuffettBill Gates koupil v roce 2002 Pan American Silver s jeho zásobou stříbra v hodnotě 1,4 mil. US dolarů.  Tím mohl vyrovnat ztráty akcií své firmy a zmnohonásobit svůj majetek.

Nyní se otevírá tato možnost i nám ostatním.  Využijeme ji?