Investice do zlata a stříbra

Proč investovat do zlata stříbra?  S fyzickým zlatem a stříbrem ve formě slitků a mincí dosáhneme ochranu majetku před inflací a svůj majetek můžeme touto cestou nejen rozmnožit, ale i stabilizovat.

5 hlavních výhod investic do zlata a stříbra

Bezpečí:         Zlato a stříbro jsou vzácné kovy.  Stále si ponechávají svoji vlastní hodnotu a tím poskytují ochranu před inflací.

Stabilita:        Průmysl potřebuje cenné kovy jakou jsou stříbro a zlato pro mnohostranné využití. 

Likvidita:      Kdo má zlato, ten má peníze.  Zlato a stříbro jsou mezinárodními měnami
a mohou být okamžitě zpeněženy.

Nezávislost:  Zlato a stříbro jsou kovy nezávislé na státech a měnách.  Hodnota se definuje především porovnáním nabídky a poptávky.

Jistota:        Vzácné kovy jsou majetková rezerva.


Kontaktuje nás:  vyplňte formulář zdeDěkujeme za vyplnění informací. 
Odesláním formuláře potvrzujete, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle:
zákona č.101/2000 sb. - o ochraně osobních údajů
zákona č.480/2004 sb. - o některých službách informační společnosti