Dr. Hew Len byl skvělý

27.09.2009 12:00

Po úspěšném vydání knihy "Svět bez hranic" v roce 2008 nakladatestvím Čintámani
přijel Dr. Hew Len s Mary do Čech.  Seminář se konaly v Praze 16-17. září 2009 a v Brně 19-20. září 2009. 

Bylo to podle mne i mnoha účastníků skvělé.

Děkuji především Dr. Hew Lenovi, Mary, Turijovi, Alarce, Dáše, Markovi, Marušce, Zitě a mnoha dalším.

—————

Zpět